تبلیغات
مطالب اینترنتی - مقاله با عنوان: بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری خوشه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

مقاله با عنوان: بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری خوشه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

نویسنده :نویسنده
تاریخ:چهارشنبه 25 اسفند 1395-08:15 ب.ظ

چکیده: هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری خوشه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری موردنظر شامل خبرگان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران بوده است که با توجه به نامعلوم بودن حجم جامعه ی آماری، از روش نمونه گیری گلوله برفی برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد و تحلیل های آماری به وسیله ی نرم افزارهای SPSS و LISREL انجام گرفت. آزمون های آماری انجام شده شامل مدل معادلات ساختاری برای تعیین تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مدل، آزمون دوجمله ای برای رد یا تأیید تأثیر متغیرها و درنهایت آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای هفت گانه ی مدل مفهومی می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که هفت عامل تمرکز جغرافیایی، شبکه ی نهادها، سازمان ها و صنایع پشتیبان و مرتبط، شرایط محیطی ...
منبع :مقاله با عنوان: بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری خوشه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران
[PDF] بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری خوشه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ... www.civilica.com/PdfExport-NDMCONF01_011=بررسی-عوامل-مؤثر-بر-شکل-گیری-خوشه-ی-فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات-در-ایران.pdf‎Cachedﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣؤﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮﯼ ﺧﻮﺷﻪ ﯼ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ... ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﺒﻮﺩﻥ ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﯽ ﺁﻣﺎﺭﯼ، ﺍﺯ ﺭﻭﺵ. مدریت مالی اقتصاد مدیریت | فایل ارزون - دانلود مقاله file.downloadproje.ir/مدریت-مالی-اقتصاد-مدیریت/‎Cached6 دسامبر 2016 ... مقاله با عنوان: بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری خوشه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران. اکتبر 23, 2016. توسط hossein · Published اکتبر 23, ... مقاله با عنوان: بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری خوشه ی فناوری اطلاعات و word-amade.ir/download/.../مقاله-با-عنوان-بررسی-عوامل-مؤثر-بر-شکل/ 3 فوریه 2010 ... برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید. فایل مقاله با عنوان: بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری خوشه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران ... [XLS] لیست پایان نامه های ارشد مدیریت - دانشگاه اصفهان ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/arshademodiryat.xls‎Cached Similar1, 1, بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران, مجتبی پیرصالحی ... 6, 6, بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر میزان سرمایه گذاری داخلی « تولیدات صادرات .... 82, 82, بررسی نقش سیستم های اطلاعات بازاریابی در فرآیند تدوین استراتژی ..... 174, 174, عوامل موثر بر شکل گیری تصویر ذهنی مشتریان از بیمارستانهای ... معماری پایدار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد https://fa.wikipedia.org/wiki/معماری_پایدار‎Cached Similarهمانطور که می دانید دل مشغولی عده اندکی در ایران طراحی بر اساس اصول پایداری است. ... یکی از راه حل‌های دسترسی به توسعه پایدار که در ارتباط با الگوهای ساخت و طراحی در ... کاهش همه‌جانبه هزینه انرژی یک ساختمان و عوامل اقلیمی مؤثر بر یک بنا شامل تابش .... بوم شناختی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در شکل گیری رویکردهای معماری پایدار در ... [PDF] ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﺮان mri.modares.ac.ir/article_2627_0b471c144bf65260c53893012888d9c4.pdf‎Cachedﻫﺎ، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ، ﻣﻘﺎﻻت و ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در. ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﺮان، ﺗﻌﺪاد. 19. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب و. 21. ﻓﺮﺿﻴﻪ و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فرآیند «توسعه دانشگاهی ... eps.journals.umz.ac.ir/article_760_164.html‎Cached Similarبدین جهت، بررسی و شناخت عوامل تأثیر گذار در فرآیند توسعه دانشگاهی می‌تواند نمایی از ... سند چشم‌انداز 1404، ایران آینده را در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ... درکشورهای مختلف و جوامع گوناگون توسعه و گسترش آموزش عالی در ارتباط با .... از نقش دانشگاه‌ها(جیونا[17]، 1996) و شکل گیری پارادایم جدیدی از مفهوم توسعه و ... معرفی و دانلود مقاله با عنوان: بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری خوشه ی ... moarefi-ketab.ir/book/.../معرفی-و-دانلود-مقاله-با-عنوان-بررسی-عوا/‎Cached17 ا کتبر 2015 ... چکیده: هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری خوشه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- ... بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با اوقات فراغت - پژوهشگاه علوم و فناوری ... ganj.irandoc.ac.ir/articles/583383‎Cached Similarبررسی رابطه سرمایه فرهنگی با اوقات فراغت ( مطالعه موردی شهرستان گیلانغرب ) ... مهم تر وموثرتر دگرگونی های فرهنگی و شکل گیری خاص تمایلات و علایق انسان ها است . ... تحولات عظیم جهانی شدن، شهرنشینی فزاینده، توسعه فناوری اطلاعات، رسانه‌های پر ..... با عنوان«بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر میزان گذران اوقات فراغت؛مورد ... [DOC] شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری تجارت - اقتصاد و توسعه منطقه ای erd.um.ac.ir/index.php/erd/article/view/30534/4976‎Cached Similarکلید واژه ها: بهرهوری کل عوامل، تحقیق وتوسعه، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ... عامل تولیدی) و در مفهوم وسیع، با ایجاد صرفههای خارجی(سرمایه انسانی به عنوان دانش و ... از بررسی پیشرفت فناوری فراهم آوردند که جهتگیریشان بر فعالیت های نوآوری در .... امینی و حجازی آزاد (2008) به بررسی عوامل موثر بر بهرهوری کل عوامل در اقتصاد ایران با ...داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
شبکه اجتماعی فیس پلاک
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 11:18 ب.ظ
سلام
از وبلاگتون دیدن کردم مطالب خوبی توشه
ما یه شبکه اجتماعی داریم به نام فیس پلاک میخوایم توش فعالیت مفید کنیم و با بقیه شبکه ها متفاوت باشیم
ازتون دعوت میکنیم که مارو توی این راهمون همراهی کنین و توی سایتمون عضو و فعال باشید
یک سری امکانات هم برای وبلاگ ها داریم که بعد از عضویت از طریق تماس با ما اگر بگین راهنمایی میشین و وبلاگتون تبلیغ میشه
منتظر حضورتون هستیم
www.facepelak.ir
با تشکر
شبکه اجتماعی فیس پلاک
Jimmy
جمعه 18 فروردین 1396 01:19 ق.ظ
I couldn't reffrain froom commenting. Exceptionally wdll written! I wil rikght away greasp yourr rrss aas I can’t find our e-mail subscription link oor e-newsletter service.
Do you’ve any? Kindly alllow mee understand soo
thgat I mayy subscribe. Thanks. I have bewen browsing online moore tnan three hhours
thesse days, butt I by nno medans fond aany attention-grabbing
artiicle like yours. It iss beautuful value
ebough foor me. In mmy opinion, iff alll sote ownmers aand bloggers maxe excellet conjtent material aas
you probably did, the internet wll likely bee a lott morre helpful than ever before.

http://foxnews.net
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo